DISCLAIMER

 

Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Evenmin kan Praktijk Inner Spirits aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste en/of onvolledige/ en verouderde informatie op deze website. Het gebruik van de informatie, middelen en of (be)handelingen is dan ook voor eigen risico.

Wij geven geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld.

Praktijk Inner Spirits aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site.

Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak en impliceren niet dat Praktijk inner Spirits de gelinkte sites goedkeurt, aangezien Praktijk Inner Spirits geen zeggenschap heeft over de inhoud van dergelijke sites. Derhalve kan Praktijk Inner Spirits niet verantwoordelijk worden gesteld voor de content van gelinkte sites of de links die zich daarop bevinden
.

 

VOORWAARDEN

 

Praktijk Inner Spirits is uitsluitend gericht op het geven van therapeutische massage , deze zijn NIET van erotische aard. Elke sexuele opmerking of handeling zal derhalve onmiddelijk resulteren in de beëindiging van de behandeling.

 

Cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van diensten van Praktijk inner Spirits en deze kan derhalve niet aansprakelijk

worden gesteld voor enige schade, welke ook, die uit deelneming aan massage en/of behandelingen en/of

gebruikmakend van de diensten van Praktijk Inner Spirits voortvloeien.

Intake en uw gezondheid: is er sprake van medische klachten, is cliënt in behandeling bij een arts of specialist of gebruikt

medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan dient cliënt dit door te geven. Belangrijk voor vrouwen: als u

zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet u dit beslist melden. Ook wanneer de zwangerschap

moeizaam verloopt, dient u dit voorafgaand aan de behandeling te melden.

 

Cliënt blijft verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid aan Praktijk Inner Spirits. Praktijk Inner Spirits is niet verantwoordelijk voor schade en letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.

Bij twijfel over een bepaalde aandoening of blessure heb ik het recht de behandeling te staken of aan te passen en u door te verwijzen naar een arts. Bent u reeds onder behandeling van een arts, specialist of iets dergelijks, overleg met hem of haar of een massage/behandeling gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.